Realizacja projektu pt.:
"Dobre samopoczucie, zdrowe i długie życie"
w okresie od 19.05.2014 do 30.11.2014Festiwal biegowy w Krynicy 06.09.2014 r. - ZOBACZ FOTOGALERIEProjekt "Aktywny senior" 2015

Krótka charakterystyka projektu
Zadanie polega na organizacji 4 szkoleń w Nowym Sączu związanych z aktywizacją osób starszych (200 osób) między innymi dotkniętych cukrzycą. Cyklicznych szkoleń wyjazdowych w Krynicy oraz Muszynie mających nauczyć osoby starsze nawyku systematycznego korzystania z aktywności fizycznej ( w sumie 20 wyjazdów, w których weźmie udział 5 grup 8 osobowych każda grupa wyjeżdża 4 razy). Udział starszych osób, chorych na cukrzycę w Festiwalu Biegowym w Krynicy ma za zadanie pokazanie społeczeństwu, że ludzie chorzy i starsi także potrafią aktywnie spędzać czas i uczestniczyć w międzynarodowych, sportowych imprezach masowych.

Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji
Głównym celem realizacji projektu jest zdobycie przez osoby starsze, niejednokrotnie chore na cukrzycę, wiedzy na temat zdrowego trybu życia oraz nabycie umiejętności systematycznej aktywności fizycznej, która poprawi samopoczucie i da nadzieje na długie i zdrowe życie osób starszych, zahamuje postępowanie choroby lub też pozwoli jej zapobiec. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
• przeprowadzenie 4 szkoleń edukacyjno-informacyjnych w Nowym Sączu;
• organizację 20 wyjazdów rekreacyjno-sportowych (5 grup po 8 osób, każda grupa weźmie udział w 4 wyjazdach) dla osób starszych i zachęcenie ich do aktywności fizycznej;
• zapewnienie udziału w Festiwalu Biegowym w Krynicy w przejściu Nordic Walking dla osób starszych.
• wypromowanie zdrowych nawyków pomagających w zwalczaniu chorób cywilizacyjnych, w tym cukrzycy;

Przeprowadzenie jednodniowych szkoleń /5 szkoleń/ W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33. (maj – listopad)
Raz w miesiącu (czerwiec, wrzesień, październik, listopada) przeprowadzane będą spotkania dla osób starszych z problemem cukrzycy oraz zagrożonych tą chorobą. W jednym szkoleniu jest przewidziany udział około 50 osób. Szkolenia będą prowadzili specjaliści zajmujący się zdrowiem i propagowaniem zdrowego trybu życia, trenerzy pracujący z osobami starszymi oraz specjaliści zajmujący się profilaktyką leczenia cukrzycy.

Tematy szkoleń:
1. „Kręgosłup lubi ruch” - aktywność fizyczna a zdrowy kręgosłupa
2. „Mam cukrzycę i co z tego?” – jak zachować kondycję fizyczną i dobre samopoczucie mimo choroby
3. „Życie zaczyna się po 50” – spotkanie z Zarządem Sądeckiego Uniwersytetu III wieku oferta dla osób starszych na rok akademicki 2014/2015
4. „Andrzejkowe podsumowanie sezonu i plany na zimę” - spotkanie podsumowujące, uczestnicy porozmawiają o swoich sukcesach sportowych, trenerzy pokarzą im jak można aktywnie spędzać czas także w okresie zimowym. Spotkanie będzie połączone z Andrzejkami

Przeprowadzenie 1-dniowych wyjazdów rekreacyjno–sportowych /nordicwalking/
(aktywność ruchowa oraz prawidłowe żywienie –wpływ na poziom cukru w organizmie oraz dobre samopoczucie). Razem 20 wyjazdów (maj – czerwiec).
W wyjazdach weźmie udział 5 grup po 8 osób (w sumie 40 osób). Każda grupa będzie uczestniczyła w cyklu 4 zajęć nordic walking przeprowadzonych przez trenerów i wolontariuszy w Krynicy i w Muszynie. Zajęcia będą odbywać się codziennie przez tydzień. Każde zajęcia będą trwały po 2 godziny. Taka forma zajęć ma nauczyć ich uczestników systematyczności w aktywności ruchowej, pokazać jak właściwie należy podejść do treningów, tak aby one pomagały a nie szkodziły. Uczestnicy będą jeździć na zajęcia busem. W czasie zajęć będą mieli zagwarantowane wyżywienie i ubezpieczenie. Dodatkową motywację będzie otrzymanie przez każdego z uczestników zajęć kijów do nordic walking.

Wyjazd do Krynicy udział Festiwalu Biegowym grupa norndic walking /grupa 40 osobowa/ (7 września 2014)
Uczestnicy projektu wezmą udział w przemarszu nordic walking podczas V Festiwalu Biegów. Udział w ogólnopolskiej masowej imprezie sportowej, która rokrocznie notuje około 5000 uczestników, ma calu zachęcić osoby starsze i chore do dalszej aktywności sportowej i pokazać, że bieganie oraz nordic walking to sport dla amatorów niezależnie od wieku i kondycji fizycznej. Pozytywna atmosfera, która zawsze towarzyszy Festiwalowi wpłynie na uczestników motywująco. Udział w Festiwalu zostanie zapewniony 40 osobom, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Uczestnicy przejścia otrzymają koszulki, zostanie im zapewniony transport, wyżywienie oraz ubezpieczenie.

Dzięki realizacji projektu osoby starsze zrozumieją i nabędą nawyki sportowe oraz świadomość, że systematyczna aktywność fizyczna to krok w kierunku dobrego samopoczucia, dobrej kontroli poziomu cukru i zdrowego, długiego życia. A osoby chore na cukrzyce dodatkowo zdobędą wiedzę w jaki sposób uprawianie sportów, aktywny tryb życia pomagają w prawidłowym leczeniu cukrzycy i zapobieganiu powikłaniom.

Festiwal biegowy w Krynicy 06.09.2014 r. - ZOBACZ FOTOGALERIE


Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.