Realizacja projektu pt.:
"Aktywny senior"
w okresie od 04.05.2015 do 30.11.2015

Rekrutacja do końca maja 2015!Projekt "Dobre samopoczucie, zdrowe i długie życie" 2014

Krótka charakterystyka projektu

Zadanie „Aktywny senior” ma na celu aktywizację osób starszych, szczególnie dotkniętych chorobami i wykluczeniem społecznym.
Projekt obejmuje:
• organizację 6 jednodniowych szkoleń edukacyjno-informacyjnych w: Nowym Sączu /4/, Rabce /1/ i Wadowicach /1/ oraz jednego szkolenia edukacyjno-rekreacyjnego w miejscowościach Wysowa – Regietów/1/ związanych z aktywizacją i integracją osób starszych. W szkoleniach weźmie udział 260 seniorów.
• organizację cyklicznych wyjazdów szkoleniowo - rekreacyjnych do Tylicza oraz Krynicy/32 osoby/, w tych miejscowościach są ogólnodostępne przyrządy do ćwiczeń /tzw. siłownie na powietrzu/, mających nauczyć osoby starsze nawyku systematycznego korzystania z aktywności fizycznej ( w sumie 12 wyjazdów, w których wezmą udział 4 grupy 8 osobowe każda grupa wyjeżdża 3 razy busem).
• zapewnienie udziału starszych osób / 35 osób/ w Festiwalu Biegowym w Krynicy, co ma na celu pokazanie społeczeństwu, że ludzie chorzy i starsi także potrafią aktywnie spędzać czas i uczestniczyć w międzynarodowych, sportowych imprezach masowych.

Zadaniem Aktywny Senior jest zatem odpowiedzią na potrzeby osób starszych, w tym dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi, związane z przedstawieniem im ciekawej i łatwo dostępnej oferty, która ma na celu nie tylko poprawę ich aktywności fizycznej, ale także integrację społeczną.


Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Głównym celem realizacji projektu jest zdobycie przez osoby starsze, niejednokrotnie chore na cukrzycę, wiedzy na temat zdrowego trybu życia oraz nabycie umiejętności systematycznej aktywności fizycznej, która poprawi samopoczucie i da nadzieje na długie i zdrowe życie osób starszych, zahamuje postępowanie chorób lub też pozwoli im zapobiegać. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
• przeprowadzenie 6 szkoleń jednodniowych edukacyjno-informacyjnych: w Nowym Sączu (4), w Rabce (1), w Wadowicach (1);
• udział 50 osób w jednodniowym szkoleniu edukacyjno-rekreacyjnym w Wysowej – Regietów/1/;
• organizację 12 wyjazdów rekreacyjno-sportowych (4 grupy po 8 osób, każda grupa weźmie udział w 3 wyjazdach busem) dla osób starszych i zachęcenie ich do aktywności fizycznej;
• zapewnienie udziału w Festiwalu Biegowym w Krynicy w przejściu Nordic Walking dla 35 osób starszych;
• wypromowanie zdrowych nawyków pomagających w zwalczaniu chorób cywilizacyjnych, w tym cukrzycy;
• aktywizację i integrację osób starszych z terenu 6 powiatów województwa małopolskiego;Miejsce realizacji zadania publicznego

województwo małopolskie:
Nowy Sącz – przeprowadzenie jednodniowych szkoleń, biuro projektu;
Rabka, Wadowice – przeprowadzenie jednodniowych szkoleń,
Wysowa – Regietów – jednodniowe szkolenie edukacyjno-rekreacyjne;
Tylicz, Krynica - powiat nowosądecki – przeprowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych;
Krynica - udział w przejściu nordic walking w Festiwalu Biegowym.


Przeprowadzenie 1-dniowych wyjazdów rekreacyjno–sportowych /nordic walking/ (maj-czerwiec) - razem 12 wyjazdów.
Wyjazd do Krynicy, udział w Festiwalu Biegowym grupa nordic walking /grupa 35 osobowa/

Rekrutacja zakończona!

Szkolenia nordic walking w terenie - ZOBACZ FOTOGALERIE


Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.