Witamy na naszej stronie internetowej

  Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Nowy Sącz

          W dniu 28 maja 1988 r. z inicjatywy Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę z siedzibą w Bydgoszczy powstało pierwsze Koło na terenie województwa nowosądeckiego z siedzibą w Nowym Sączu z Kołami w Nowym Sączu, Gorlicach i Limanowej.

W dniu 9 grudnia 1988 r., powołano Oddział Wojewódzki w Nowym Sączu, który prowadził działalność do czasu wprowadzenia reformy administracji państwowej tj. likwidacji województwa nowosądeckiego. Następnie powołano Koła w Nowym Targu, Zakopanem, Rabce, Piwnicznej, Jordanowie, Grybowie, Starym Sączu i Krynicy. W wyniku reformy powołano Oddział Powiatowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Nowym Sączu, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W latach 80 - tych i 90 – tych ub. wieku Stowarzyszenie w dużej mierze przyczyniło się do poprawy standardu życia dla chorych na tę nieuleczalną chorobę poprzez rozprowadzanie strzykawek do podawania insuliny tzw. insulinówek (strzykawek z bardzo cienkimi igłami) oraz glukometrów.
Siedzibą Stowarzyszenia jest prywatny dom a wszystkie osoby pracujące w Stowarzyszeniu są wolontariuszami.

Stowarzyszenie zajmuje się:
1. Propagowaniem i szerzeniem edukacji medycznej wśród chorych na cukrzycę oraz społeczeństwa poprzez organizację comiesięcznych szkoleń prowadzonych przez specjalistów z zakresu medycyny wszystkich dziedzin.

2. Prowadzenie szerokiej informacji i nauki praktycznej wśród chorych na cukrzycę przy postępowaniu w życiu codziennym oraz likwidacji bezpośrednich zagrożeń wynikających z powikłań cukrzycowych.

3. Dostosowanie sprzętu dla chorych oraz instruktaż posługiwania się tym sprzętem. W pierwszym okresie działania Stowarzyszenie wyposażyło Oddziały Szpitalne oraz Pogotowie Ratunkowe w glukometry.

4. Prowadzenie przy współudziale różnych instytucji oraz władz Miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego badań przesiewowych w kierunku cukrzycy wśród uczniów nowosądeckich szkół, zakładach pracy oraz mieszkańców miasta oraz powiatu.

5. Współtworzenie materialnej bazy do leczenia cukrzycy tj. właściwie zorganizowanej przychodni diabetologicznej, gabinetu stopy cukrzycowej, zabieganie o jak największą ilość personelu medycznego tj. lekarzy diabetologów, pielęgniarek i dietetyczek o specjalności diabetologia.

6. Organizowanie spotkań wycieczkowo-turystycznych podczas których praktycznie realizowano w ciekawy sposób zasady leczenia, żywienia i likwidacji zaburzeń cukrzycowych.
W roku 2003 Stowarzyszenie uzyskało wpis do KRS, a tym samym otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego.

Osoby które miały wpływ na kształt i wizerunek organizacji: Józefa Smoleń, Józef Smoleń, Józef Niemiec, Jan Korzeń.
Obecnie Prezesem Oddziału jest Robert Smoleń.


herb nowy sącz            herb nowy sącz            PSD